Meny
Lukk

Organisert ferdsel

Ferdsel er organisert dersom personer, lag, firma, skole eller andre organisasjoner planlegger, koordinerer eller arrangerer tur(er) hvor aktiviteten er knyttet til virksomhet med grupper av deltakere, eventuelt at aktiviteten gjentas eller utøves av flere over en tidsperiode. Gruppeaktivitet som er offentlig kunngjort før aktiviteten finner sted, sees også på som organisert. En offentlig kunngjøringer faller innunder kunngjøringer som er tilgjengelig for mer enn 20-30 personer, for eksempel utsetting av poster for turorientering, topptrim, trimposter, stolpejakt, samt innlegg på Facebookvegg.

Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder

Verneforskriften for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder setter ingen begrensninger for ferdsel i verneområdene. Verneområdestyrets oppgave fokuserer dermed på å finne balansen mellom bruk og vern, og aktivt vurdere når det er behov for å sette i verk ulike tiltak for å dempe de uheldige effektene av ferdsel og å ta vare på verneverdiene er omfattende for et så stort og komplekst område som Trollheimen og Innerdalen er.

Selv om verneforskriften ikke sier noe om organisert ferdsel og ferdsel til fots i landskapsvernområdene, gjelder alltid aktsomhetsplikten når man er ute på tur. All ferdsel skal dermed skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Svartåmoen naturreservat

For Svartåmoen naturreservat er det enkelte føring for ferdsel jf. verneforskrift IV, pkt. 5-7. Her er det i utgangspunktet et forbud mot organisert ferdsel i form av idrettsarrangement, jaktprøver, og annen organisert bruk av reservatet. Bruk av sykkel, hest og kjerre, og ridning er også forbudt utenom eksisterende veier. Det vil derimot kunne åpnes for ferdsel med hest i noen tilfeller, mer info om dette her. Det åpnes ikke for organiserte rideturer.