Meny
Lukk

Ferdsel med hest

I de øvrige verneforskriftene for Trollheimen er det ingen særlige punkter som regulerer ferdselsformer, som betyr at ferdsel med hest kan skje innenfor de samme rammer som ellers i norsk natur.

For ferdsel med hest i Svartåmoen naturreservat er dette i utgangspunktet forbudt når det ikke er etter eksistrenede stier. I en prøveperiode vil det være mulig å søke dispensasjon fra forbudet om det skulle være nødvendig å ferdes med hest som et alternativ til motorisert ferdsel. For ferdsel med hest i Minilldalsmyrene naturreservat må det også søkes om dispensasjon fra verneforskrift.