Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Det er et mål om å holde motorferdsel i Trollheimen på et absolutt minimum, men nødvendig motorferdsel som tjener anerkjente nyttebehov skal kunne holde fram.

Motoriserte transportmidler gjør det mulig å ferdes over store områder på kort tid, forstyrre landskapsopplevelser ved å sette spor i tilnærmet urørte områder, og fører med seg støy og forurensing. Motorferdsel i verneområdene i Trollheimen er derfor regulert av de ulike verneforskriftene og lov om motorferdsel. I tillegg kan den enkelte grunneier også begrense eller forby motorferdsel på egen eiendom.