Meny
Lukk

Byggesaker

For verneområdene i Trollheimen gjelder et generelt byggeforbud, da det er et mål om å holde boenheter på samme nivå som ved vernetidspunktet. Det er et ønske om at både eventuelt nye og eksisterende bygninger skal passe de naturlige omgivelser, ha en begrenset størrelse, og en mest mulig ensartet og enkel form. Eksisterende bygninger og anlegg kan vedlikeholdes, men tiltak som medfører endringer i byggets utseende, størrelse eller bruk, krever tillatelse i medhold av verneforskrift og eventuelt plan - og bygningslov (PBL).