Meny
Lukk

Beiting og gjerder

Det er tillatt med beitedyr i mesteparten av verneområdene. Noen steder er det gamle beiterettigheter og krav til antall/type beitedyr. Grunneiere, husdyreiere og rettighetshavere har ansvar for å løse dette der det er aktuelt.

Å sette opp gjerder er søknadspliktig i verneområdet, og i sone B skogfredning er også beite søknadspliktig. Bruk av gps-klaver er ikke søknadspliktig som gjerdetiltak.
Man kan søke støtte til å finansiere gjerder der det er nødvendig for å ivareta verneverdiene gjennom skjøtsel.

Søknadsveileder gjerder og beite
Veileder
File icon WORD