Meny
Lukk

Beiting og gjerder

Å sette opp gjerder er søknadspliktig i verneområdet, og i sone B skogfredning er også beite søknadspliktig.
Man kan søke støtte til å finansiere gjerder der det er nødvendig for å ivareta verneverdiene gjennom skjøtsel.

Søknadsveileder gjerder og beite
Veileder
File icon WORD