Meny
Lukk

Overnatting og ferdsel

Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde har mange flotte turområder, men en del steder er det vedtatt kommunale forskrifter som begrenser friluftslivet noe. En del områder har også begrensninger for å ivareta det sårbare dyrelivet. Vi har laget en enkel kartløsning som viser blant annet hensynssoner, områder med helårs båndtvang, telt/overnattingsforbud og steder der man kan ha godkjente sankthansbål (egne vilkår) - og kart nederst.

I veilederen finner du en oversikt over bestemmelser, og muligheter.

Se også vår besøksside raetnasjonalpark.no der du finner mye relevant info om opplevelser i nasjonalparken, og vårt besøkssenter.

Overnatting og ferdsel
Veileder
File icon WORD
De kommunale adferdsreglene fra 1996
Adferdsregler
File icon PDF
Forenklet tabell over kommunale adferdsregler
Tabell Adferdsregler
File icon PDF