Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark er søknadspliktig. Med utmark regnes alle arealer i Raet nasjonalpark og alle ikke opparbeidete veier i Søm landskapsvernområde.

Det skal lages en oversikt over småveier til bebyggelse hvor man kan søke om tillatelse til motorisert ferdsel, men dette er ikke startet opp per juni 2021.

Søknadsveileder motorisert ferdsel
Veileder
File icon WORD