Meny
Lukk

Verneforskrift

Verneforskrifter for verneområdene

Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde ble opprettet av Kongen i Statsråd den 16.12.16. Da ble det vedtatt verneforskrift for hvert av områdene med konkrete bestemmelser om hva som er tillat og hva som er forbudt. En nasjonalpark har et strengere vern enn et landskapsvernområde.

Verneforskriftene danner grunnlaget for forvaltningen av områdene, og ansvaret for forvaltningen av begge verneområdene er delegert til Raet nasjonalparkstyre.

Ofte er det gitt henvisninger til forvaltningsplanen, der man kan finne mer detaljer og retningslinjer om konkrete tiltak.

Se verneforskrift for Raet Nasjonalpark
Se verneforskrift for Raet Nasjonalpark
External link icon
Se verneforskrift for Søm landskapsvernområde
Se verneforskrift for Søm landskapsvernområde
External link icon