Meny
Lukk

Fagrapporter


Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging Lahko nasjonalpark Eco Fact Nord 2014

Sårbarhetsanalyse Junkerdal nasjonalpark 2017 Ecofact rapport 544

Rapport kjøresporet opp til Jarbrufjell gård 2018

Rapport naturskog Rago nasjonalpark 2017

Breivik og Breivik 2009 Rapport fra botanisk kartleggingsarbeid i Rago

Miljøfaglig utredning: Basiskartlegging i Nordland fylke 2019 (bland annet Junkerdalsura naturreservat)