Meny
Lukk

Forvaltningsplaner

En forvaltningsplan gir utfyllende retningslinjer om forvaltning, tilrettelegging og skjøtsel og bidrar til å beskrive vernebestemmelsens praktiske betydning. I forvaltningsplanen finnes det også beskrivelser av områdets naturverdier og historikk.

Forvaltningsplanene er i hovedsak et redskap for å sikre en konsekvent og bærekraftig forvaltning, ikke minst ved saksbehandling og skjøtsel.

Er du hytteeiere, driver du virksomhet i et verneområde eller har du planer på å søke om dispensasjon? Da kan det være lurt å bli kjent med de retningslinjer som finnes i forvaltningsplanen for området.

Anbefalinger for praktisk skjøtsel av naturtyper i verneområdene ligger under rubrikken Skjøtselsplaner.

Junkerdal nasjonalpark
File icon PDF
Junkerdalsura naturreservat
File icon PDF
Rago nasjonalpark
File icon PDF
Sjunkhatten nasjonalpark/Davga suoddjimparkka
File icon PDF