Meny
Lukk

Kongelige resolusjoner

Kongelige resolusjoner er forslagene til å opprette verneområder som blir lagt frem når vernevedtakene skal bli tatt. De inneholder forslag til verneformål og vernebestemmelser (det som etter vedtak blir verneforskriften), samt en verneplan. Verneplanen forklarer hvorfor et område er foreslått å vernes og vurderer verneverdiene i forhold til andre offentlige og private interesser i området. I verneplanen finnes også en sammenfatning av de innspill som blitt sent inn når verneplanen vært på høring, og hvordan innspillene har blitt tatt hensyn til i det endelige forslag. Kongelig resolusjon er en viktig dokument ettersom det for eksempel kan gi veiledning i hvordan bestemmelsene i forskriftene skal bli tolket.

Kongelig resolusjon Saltfjellet - Svartisen NP, Saltfjellet LVO, Semska -Stødi NR og Gåsvatnan LVO 1989
File icon PDF
Kronprinsregentens resolusjon Junkerdal nasjonalpark 09.01.2004
External link icon
Kongelig resolusjon Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark utvidelse, Nattmoråga landskapsvernområde, Saltfjellet landskapsvernområde med biotopvern for fjellrev, Gåsvatnan landskapsvernområde, Dypen naturreservat, Semska-Stødi naturreservat, Blakkådalen naturreservat, Fisktjønna naturreservat 16.10.2020
File icon PDF
Kongelig resolusjon Sjunkhatten nasjonalpark
File icon PDF
Verneplan Làhko nasjonalpark 14.12.2012
File icon PDF