Meny
Lukk

Besøksstrategier

Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppretter besøksstrategier for sine verneområder!

Alle nasjonalparker skal ha en besøksstrategi. Besøksstrategien beskriver hvordan vi skal legge til rette for og styre bruken av de ulike verneområdene. Fra villmarksparken Rago til barnas nasjonalpark Sjunkhatten er det et stort spenn i både naturverdier og bruken av disse flotte naturområdene.

I noen områder kan legges til rette for økt bruk og besøk, mens i andre områder er naturen allerede hardt presset. Besøksstrategiene beskriver hvor startpunkt og informasjonspunkt til nasjonalparkene skal være, hvilke stier som må forsterkes for å ta vare på naturverdiene, hvor det trengs nye bruer og hvilken informasjon vi ønsker at brukerne av nasjonalparkene skal få, både hvor, når og hvordan.

I våre områder har Sjunkhatten, Junkerdal og Rago nasjonalpark ferdige besøksstrategier. Det samme gjelder naturreservatene Stor- Graddis og Junkerdalsura.

Øvrige er under utarbeidelse. Under kan dere se besøksstrategier som er i prosess, og hvilken status den har.

Besøksstrategi for verneområdene på Saltfjellet er nå ute på høring!

Frist for å gi uttalelse er 24. november 2023. Høringsuttalelser sendes skriftlig til oss.


Postadresse: Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø
Epost: sfnopost@statsforvalteren.no

Vi ber dere merke brev eller epost med saksnummer «2019/3977» for at deres uttalelse skal bli ført inn på rett sak.

Utkast til besøksstrategi for verneområdene på Saltfjellet
Last ned
File icon PDF
Tverrbrennstua - Foto: Inge S. Ingvaldsen

Ferdige besøksstrategier

Her er en liste over ferdige besøksstrategier:

Besøksstrategi for Rago nasjonalpark
File icon PDF
Besøksstrategi for Sjunkhatten nasjonalpark
File icon PDF
Enkel besøksstrategi for Junkerdalsura naturreservat
File icon PDF
Enkel besøksstrategi for Stor-Graddis naturreservat
File icon PDF
Besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark
File icon PDF