Meny
Lukk

Besøksstrategier

Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppretter besøksstrategier for sine verneområder!

Innen 2020 skulle alle nasjonalparker ha en besøksstrategi. Besøksstrategien skal vise hvordan Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal legge til rette for og styre bruken av de ulike verneområdene. Fra villmarksparken Rago til barnas nasjonalpark Sjunkhatten finnes det store kontraster i hvordan vi skal styre bruken av området. Der det i mange områder kan legges til rette for økt bruk og besøk, er andre områder allerede hardt presset. Besøksstrategiene legger føringer for hvor innfallsporter skal legges, hvor stier må tilrettelegges, hvor det trengs nye bruer og hvor man må utarbeide mer og bedre informasjon.

Det skal lages brosjyrer, nye informasjonstavler, ja til og med nye nettsider for besøkende. Her er en ferdig besøksside for Rago nasjonalpark. , og felles for disse er at de skal gjenspeile innholdet i besøksstrategiene. Skal det ikke være fokus på en innfallsport, nei da vises han heller ikke i brosjyrene. På denne måten kan vi bestemme hvilken informasjon som når ut til hvem. Vi håper å få på plass besøksstrategier for alle våre nasjonalparker i løpet av 2022!

Besøksstrategier i prosess:

Utkast til besøksstrategi for verneområdene på Saltfjellet
Last ned
File icon PDF

Ferdige besøksstrategier

Her er en liste over ferdige besøksstrategier:

Besøksstrategi for Rago nasjonalpark
File icon PDF
Besøksstrategi for Sjunkhatten nasjonalpark
File icon PDF
Enkel besøksstrategi for Junkerdalsura naturreservat
File icon PDF
Enkel besøksstrategi for Stor-Graddis naturreservat
File icon PDF
Besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark
File icon PDF