Meny
Lukk

Fagrapporter

Vi kartlegger verneområdene

I de siste årene har vi kartlagt de biologiske kvalitetene i naturreservatene. Dette grunnlaget gir oss muligheten til å gjennomføre en kunnskapsbasert forvaltning i medhold av naturmangfoldloven og verneforskriftene. Egne fagrapporter er utgitt for hvert område, se nedenfor.

I 2021 skal vi kartlegge biologiske kvaliteter i den nordre delen av Espedalen landskapsvernområde.

Kjølaåne naturreservat
Rapport biologiske undersøkelser
File icon PDF
Hersjømyrin naturreservat
Rapport biologiske undersøkelser
File icon PDF
Oppsjømyra naturreservat
Rapport biologiske undersøkelser
File icon PDF
Røssjøen naturreservat
Rapport biologiske undersøkelser
File icon PDF
Skardberga naturreservat
Rapport biologiske undersøkelser
File icon PDF
Tranepar i gang med hekking - de mange myrene i Langsua er gode plasser. Foto: Morten Liebe.