Meny
Lukk

1000 km2 med naturvernområder

Totalt 11 verneområder i Langsua-komplekset hvorav nasjonlparkstyret forvalter ti av dem - nasjonalparken - fem reservater og fire landskapsvernområder. Nasjonalparken utgjør 537 km2 av totalarealet. Unntaket er Hynna naturreservat som forvaltes av Statsforvalteren i Innlandet.

Les om natur og kultur i de elleve verneområdene. Fine bilder og oversiktskart også.

Miljødirektoratets brosjyre om Langsua nasjonalpark. Fint oversiktskart der.

Dokkfaret landskapsvernområde langs Dokkvannet. Foto: Morten Liebe.