Meny
Lukk

Skjøtselsplaner

Dokkfaret landskapsvernområde får skjøtselsplan

Vi er i gang med å lage en skjøtselsplan for Dokkfaret landskapsvernområde i Gausdal. Planarbeidet er nylig startet opp sammen landbrukskontoret og gårdbrukerne som har aktivitet i området.

Tjuruverket (stedet der det ble laget tjære) i Dokkfaret. Foto: Morten Liebe