Meny
Lukk

Styret

Organisering og ansvar

Nasjonalparkstyret består av en valgt politisk representant for hver av de sju kommunene (Gausdal, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Nord-Fron og Sør-Fron) som har arealer i verneområdene i Langsua og en fra Innlandet fylkeskommunene. Representantene velges i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalgene hvert fjerde år. Styret konstituerer seg selv. Styret møtes 4 - 7 ganger pr. år. Ta en titt i aktivitetsrapporten for perioden 2018 - 2020.

Styret forvalter ti av de elleve verneområdene i Langsua i henhold til de respektive verneforskriftene, se oversikten over verneområdene. Statsforvalteren i Innlandet lokalisert på Lillehammer forvalter Hynna naturreservat siden det er internasjonalt viktig våtmarksområde i medhold av Ramsar-konvensjonen.