Meny
Lukk

Kontakt

    Langsua nasjonalparkstyre

Ta gjerne kontakt!

Nasjonalparkforvalter Ulf Ullring, ulf.ullring@statsforvalteren.no, tlf. 48197979.

Nasjonalparkforvalter Morten Liebe, morten.liebe@statsforvalteren.no, tlf. 41677672.

Styreleder Håvard Halvorsen, havard.halvorsen@nord-aurdal.kommune.no, tlf. 99037500.

Statens naturoppsyn (SNO) - oppsynsansvar:

Kjølv Øystein Falklev, kjolv.oystein.falklev@miljodir.no, tlf. 95165085.

Stein Windingstad (vikar fra 15.05.21), stein.o.w@gmail.com, tlf. 95709933.

Forvalterne har kontor i "Knutepunkt Langsua", kommunehuset i Gausdal, Segalstad bru, Vestringsvegen 4. Andre i knutepunktet er Gausdal fjellstyre, Randsfjordmuseet as og SNO.

Post sendes til: sfinpost@statsforvalteren.no. Obs: Stil brevet til Langsua nasjonalparkstyre.