Meny
Lukk

Verneforskrift

Hvert verneområde sin verneforskrift

Verneforskriften - regelverket for hvert verneområde, sier bla. hva som er tillatt og ikke tillatt i verneområdet. Den fastsetter også hva nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til. All aktivitet skal skje innenfor rammen av verneformålet - grunnen til at området er vernet, og naturmangfoldlovens bestemmelser. Forvaltningsplanen utdyper verneforskriften i den grad det er behov for det. Gå til verneområder" på denne siden og slå opp på den enkelte verneforskriften, og finn annen info om området.

Hersjømyrin naturreservat - bruk av kano og robåt tillatt etter 20. juni. Foto: Morten Liebe