Meny
Lukk

Søknader

Sende søknad eller ikke nødvendig?

Verneforskriften for det enkelte verneområdet og forvaltningsplanen fastsetter hvordan området forvaltes. Regelverket er ganske omfattende, men vi veileder om du trenger å søke eller ikke.

Bruk av drone. Vi får et økende antall forespørseler om bruk av drone i verneområdene. Her ser du et kart som viser hvilke områder hvor du må søke om tillatelse. Dette omfatter Langsua nasjonalpark og naturreservatene unntatt Skardberga naturreservat. For sistnevnte er det i verneforskriftene ikke satt et spesifikt forbud, men det er ikke tillatt å forstyrre dyre- og fugleliv. Det betyr at vi må kontaktes for en avklaring på forhånd der også.