Meny
Lukk

Møtedokument 2020 - 2014

Vi har fått nye nettsider og alt innhaldet frå dei gamle sidene er ikkje overført. Ta eventuelt kontakt om det er spørsmål til saker frå 2020 og tidlegare.

Alle vedtak som er gjort etter verneforskrift eller naturmangfaldlova er registrert i Miljøvedtaksregisteret. Dette gjeld saker frå og med 2014 og fram til i dag. I registeret kan du søkje på ulike verneområde, dato og årstal. Miljøvedtaksregisteret finn du her: Vedtak gjort av Breheimen nasjonalparkstyret