Meny
Lukk

Rådgjevande utval

Breheimen nasjonalparkstyre har oppnemd eit rådgjevande utval. Utvalet er samansett av representantar for dei ulike interessene i området. Rådgjevande utval har inga vedtaksmynde, men skal være samansett av representantar som kan gje innspel til nasjonalparkstyret i ulike saker.

Rådgjevande utval består av følgande:

Grunneigarorgan/forvaltningsorgan/beiteinteresser

Ant. rep.Fast medlemVaramedlem
Ein grunneigar repr. frå Skjåk1
Ein grunneigar repr. frå Luster1
Ein grunneigar repr. frå Lom1
Statskog SF og fjellstyra i Lom og Luster1
Villrein- og tamreininteresser
Lom Tamreinlag1
Reinheimen-Breheimen villreinutvalg1
Informasjonsorgan
Norsk Fjellsenter1
Breheimsenteret1
Friluftsorganisasjon
DNT Oslo og Omegn1
Bondelaga
Ein representant frå alle bondelag og bonde- og småbrukarlag i Innlandet fylke1
Ein representant frå alle bondelag og bonde- og småbrukarlag i Vestland fylke1
Naturvernorgan
Forum for natur og friluftsliv (FNF)1
Totalt12