Meny
Lukk

Søknadar

I menyen til venstre finn du informasjon om nokre av tiltaka som er søknadspliktig. Oversikten er ikkje uttømmande. Det vil si at om du ikkje finn beskriving av tiltaket du planleggjar å gjennomføre må du sjå på verneforskriftenes føresegner eller ta kontakt med nasjonalparkforvaltar før tiltaket blir gjennomført.

NB! Nettsida er under utvikling og vil bli oppdatert med meir innhald seinare. Ta kontakt om du har spørsmål.