Meny
Lukk

Søknadar

I menyen til venstre finn du informasjon om nokre av tiltaka som er søknadspliktig. Oversikten er ikkje uttømmande. Det vil si at om du ikkje finn beskriving av tiltaket du planleggjar å gjennomføre må du ta kontakt med nasjonalparkforvaltar før tiltaket blir gjennomført.