Meny
Lukk

Møtedokument

Sakliste og protokollar for dei ulike styremøta finn du i menyen til venstre.

Alle vedtak som er gjort etter verneforskrift eller naturmangfaldlova er registrert i Miljøvedtaksregisteret. Dette gjeld saker frå og med 2014 og fram til i dag. I registeret kan du søkje på ulike verneområde, dato og årstal. Miljøvedtaksregisteret finn du her: Vedtak gjort av Breheimen nasjonalparkstyret