Meny
Lukk

Styret

Breheimen nasjonalparkstyre er oppnemnd av Miljøverndepartementet som forvaltningsmynde for desse verneområda:

- Breheimen nasjonalpark
- Strynefjellet landskapsvernområde
- Mysubytta landskapsvernområde
- Høydalen landskapsvernområde
- Mørkridsdalen landskapsvernområde
- Vigdalen landskapsområde
- Høyrokampen naturreserva
- Honnsrøve naturreservat