Meny
Lukk

Administrativt kontaktutval

Administrativt kontaktutval skal sikre at forvaltninga av verneområda blir godt integrert i den kommunale forvaltninga. Administrativt kontaktutval består av representantar frå administrativt nivå i dei ulike kommunane og fylkeskommunane.

Administrativt kontaktutval for Breheimen består av representantar frå:

Lom kommune
Luster kommune
Skjåk kommune
Innlandet fylkeskommune
Vestland fylkeskommune