Meny
Lukk

Vedtak gjort av forvaltar

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandling i styremøter har nasjonalparkforvaltar fått delegert myndigheit til å gjere vedtak i ein del saker. Dette gjeld søknadar om løyve etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmingar, samt kurante saker etter naturmangfaldlova § 48 for verneområda i Breheimen.

Alle vedtak som er gjort etter verneforskrift eller naturmangfaldlova er registrert i Miljøvedtaksregisteret. Dette gjeld saker frå og med 2014 og fram til i dag. I registeret kan du søkje på ulike verneområde, dato og årstal. Miljøvedtaksregisteret finn du her: Vedtak gjort av Breheimen nasjonalparkstyret