Meny
Lukk

Vedtak gjort av forvaltar

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandling i styremøter har nasjonalparkforvaltar fått delegert myndigheit til å gjere vedtak i ein del saker. Dette gjeld søknadar om løyve etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmingar, samt kurante saker etter naturmangfaldlova § 48 for verneområda i Breheimen.

Alle vedtak som er behandla av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvaltar etter verneforskrift eller naturmangfaldlova blir registrert i Miljøvedtaksregisteret. I registeret kan du søkje på ulike verneområde, dato og årstal.

Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre
Gå til registeret
External link icon