Meny
Lukk

Arbeidsutvalet

Styret kan velgje å nedsette eit arbeidsutval. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Breheimen nasjonalparkstyre har førebels ikkje nedsett eit arbeidutval.