Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsmodell

Forvaltningsplanene er skrevet for ca. 15 år siden og beskriver datidens forvaltningsmodell der forvaltningsmyndigheten for Blåfjella/Skjækerfjella-Skæhkere/Låarte nasjonalpark og Lierne/Lijre nasjonalpark var delt mellom kommunene, daværende Reindriftsforvaltningen og daværende Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, samt at forvaltningsmyndigheten for Skjækra landskapsvernområde var delt mellom Steinkjer og Snåsa kommuner. Fra og med den 15. desember 2010 er det Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre som er forvaltningsmyndighet for hele verneforskriftene for alle disse områdene.

Foto Steinar Johansen

Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ble utarbeidet av Nasjonalparkrådet, og godkjent av Miljødirektoratet (Direktoratet for naturforvaltning) den 12. mars 2007. Styret har vedtatt at forvaltningsplanen skal revideres. Forvaltningsplanen skal utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriften. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Revidert forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.


Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
Forvaltningsplanen
File icon PDF

Forvaltningsplan for Lierne/Lijre nasjonalpark

Forvaltningsplanen for Lierne nasjonalpark ble utarbeidet av Nasjonalparkrådet, og endelig godkjent av Miljødirektoratet (Direktoratet for naturforvaltning) den 24. april 2009. Styret har vedtatt at forvaltningsplanen skal revideres. Forvaltningsplanen skal utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriften. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Revidert forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsplan for Lierne nasjonalpark
Forvaltningsplanen
File icon PDF

Forvaltningsplan for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde

Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde ble utarbeidet av Steinkjer og Snåsa kommuner, og godkjent av Miljødirektoratet (Direktoratet for naturforvaltning) den 28. mai 2006. Styret har vedtatt at forvaltningsplanen skal revideres. Forvaltningsplanen skal utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriften. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Revidert forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsplan for Skjækra landskapsvernområde
Forvaltningsplanen
File icon PDF