Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Foto Steinar Johansen

Revidering av forvaltningsplanene

En forvaltningsplan fungerer som en praksis veileder som skal bidra til bruk som sikrer vernet. Innenfor verneforskriftens rammer, kan en slik plan gi retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging, søknadsplikt mm., samt mål og tiltak for å ivareta verneverdiene. Det er derfor viktig å revidere forvaltningsplaner i tråd med bruken av området.

Normalt sett skal forvaltningsplanene revideres hvert 10-ende år. Forvaltningsplanene som gjelder i dag ble vedtatt for ca. 16 år siden, og det er derfor igangsatt arbeid med revidering av alle de 3 planene: Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark.

Forvaltningsplan på nett for verneområder (FPNV)

De ferdig reviderte forvaltningsplanene blir publisert på Miljødirektoratet sin side for Forvaltningsplaner på nett. Forvaltningsplaner på nett er en digital løsning for et enklere og mer effektivt forvaltningsplanarbeid. Her blir alle forvaltningsplanene i Norge samlet på ett sted og man slipper de store, tunge dokumentene som de gamle forvaltningsplanene har. Det blir også lettere å finne spesifikk informasjon i planen, slik som forvaltningsmyndighetens retningslinjer, samt at man finner direkte lenker til andre informasjonssystemer som Naturbase, NatStat og NatReg.

Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ble utarbeidet av Nasjonalparkrådet, og godkjent av Miljødirektoratet (Direktoratet for naturforvaltning) den 12. mars 2007. Styret har vedtatt at forvaltningsplanen skal revideres. Forvaltningsplanen skal utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriften. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Revidert forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.


Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
Forvaltningsplanen
File icon PDF

Forvaltningsplan for Lierne/Lijre nasjonalpark

Forvaltningsplanen for Lierne nasjonalpark ble utarbeidet av Nasjonalparkrådet, og endelig godkjent av Miljødirektoratet (Direktoratet for naturforvaltning) den 24. april 2009. Styret har vedtatt at forvaltningsplanen skal revideres. Forvaltningsplanen skal utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriften. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Revidert forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsplan for Lierne nasjonalpark
Forvaltningsplanen
File icon PDF

Forvaltningsplan for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde

Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde ble utarbeidet av Steinkjer og Snåsa kommuner, og godkjent av Miljødirektoratet (Direktoratet for naturforvaltning) den 28. mai 2006. Styret har vedtatt at forvaltningsplanen skal revideres. Forvaltningsplanen skal utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriften. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Revidert forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsplan for Skjækra landskapsvernområde
Forvaltningsplanen
File icon PDF