Meny
Lukk

Verneforskrift

Verneforskriften utgjør regelverket for hver nasjonalpark og verneområde, og sier blant annet noe om hva som er tillatt og ikke tillatt innenfor vernets grenser. Den fastsetter også hva nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til. All aktivitet skal skje innenfor rammen av verneformålet - grunnen til at området er vernet, og naturmangfoldlovens bestemmelser. Forvaltningsplanen utdyper verneforskriften i den grad det er behov for det. Her finner du lenker til verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark, Skjækra landskapsvernområde og naturreservatene som Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret har forvaltningsmyndighet over.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker:

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: