Meny
Lukk

Styret

Nasjonalparkstyret er formelt oppnevnt av Miljødirektoratet og har representanter fra Verdal, Steinkjer, Snåasen/Snåsa, Grong og Lierne kommuner. I tillegg er Trøndelag Fylkeskommune og Sametinget representert.

Representantene velges av sine respektive institusjoner. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunestyre, fylkesting og sameting.