Meny
Lukk

Søknader

Rutiner

De fleste tiltak og motorisert ferdsel er søknadspliktige etter verneforskriftene som forvaltes av nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalparker, og etter annet lovverk forvaltet av den enkelte kommune. Derfor skal søknader om tiltak og motorferdsel sendes kommunen tiltaket berører som førsteinstans. Kommunen sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst og videresender den for behandling i verneområdestyret, og eventuelt andre instanser som skal uttale seg eller behandle saken.

I menyen til venstre finner du guider og lenker for søknadsskjemaer til motorferdsel og byggesaker for kommunene i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne/Låarte-Skæhkeren-Lijre. For andre tiltak kontakt forvalterne eller saksbehandler i kommunen for veiledning i forhold til søknadsprosess.