Meny
Lukk

Besøksstrategi

Nasjonalparkbautaen Lierne nasjonalpark - foto Steinar Bach

Etter litt over tre års arbeid og prosess ble besøksstrategien for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker og Skjækra landskapsvernområde godkjent av Miljødirektoratet den 3. juni 2020. Besøksstrategien skal bidra til at nasjonalparkforvaltningen skal bli bedre på å håndtere økt interesse og bruk av nasjonalparkene og andre verneområder. Besøksstrategier er ikke reiselivsstrategier, men dialog og samarbeid med reiselivsnæringen som kan tjene begge parter. Besøksstrategien er et eget vedlegg til forvaltningsplanene.

Besøksstrategi for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker og Skjækra LVO
Besøksstrategien
File icon PDF