Meny
Lukk

Ovenfor vises kartet over nasjonalparkene i Norgeskart. Norgeskartet viser derimot kun verneområder i de største målestokkene, og uten flatevisning.

Andre interaktive kart

Naturbase har en egen kartløsning hvor man finner god oversikt over alle type verneområder, registrerte naturtyper og arter, reindriftsområder, administrative grenser mm. Fra denne linken kan du trykke deg inn på Naturbase kart og zoome deg inn på nasjonalparkene, landskapsvernområdet og reservatene som Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalparkstyre forvalter. Her kan man også få opp ulike kartlag som beskriver naturen i verneområdene.

Forvaltningsmyndigheten bruker også GisLink, hvor man har enda flere kartlag og muligheter til å hente informasjon fra kartet.

Naturbase kart med kartlag-innstilling "Naturverneområder alle".

Ut på tur!

Det er flere kartleverandører som enten selger ferdige kart i papirform, eller hvor man kan skrive ut kartet selv.

Kartverket leverer kartgrunnlagene til andre seriøse kartprodusenter (Google maps er ikke blant disse). De lar deg skrive ut egne kart som du selv definerer.

Ellers selger både turistforeninger, bokhandlere og sportsforretninger kart. Det finnes også noen leverandører på nett som Calazo og Kartbutikken.

Det er alltid lurt å oppbevare kartet vanntett når man er ute på tur, enten i en plastlomme eller på vannfast papir.