Meny
Lukk

Kontakt

    Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe

Litjsjøen i Lierne nasjonalpark - foto Kristian Nesser

Nasjonalparkforvalter for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe har kontorsted ved forvaltningsknutepunktet Naturporten, tilknyttet Lierne Nasjonalparksenter i kommunehuset for Lierne kommune.

Kontaktinformasjon postadresse:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre
nasjonalpaarhkeståvroe

Postboks 2600

7734 Steinkjer

e-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Besøksadresse:

Heggvollveien 6

7882 Nordli

Kontaktinformasjon nasjonalparkforvaltere:

Navne-post Tlf.Oppdrag

Eirik Sønstevold

eirik.sonstevold@statsforvalteren.no73 19 93 82Forvaltningsplan og saksbehandler (100%)
Sigbjørn Strandsigbjorn.strand@statsforvalteren.no48 03 21 74Saksbehandler (ikke aktiv i en begrenset periode)