Meny
Lukk

Kontakt

    Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe

Litjsjøen i Lierne nasjonalpark - foto Kristian Nesser

Nasjonalparkforvalter for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har kontorsted ved forvaltningsknutepunktet Naturporten, tilknyttet Lierne Nasjonalparksenter i kommunehuset for Lierne kommune.

Kontaktinformasjon postadresse:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre

Postboks 2600

7734 Steinkjer

e-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Besøksadresse:

Heggvollveien 6

7882 Nordli

Kontaktinformasjon nasjonalparkforvalter:

Sigbjørn Strand

e-post: stsig@statsforvalteren.no

Mobilnr. 480 32 174