Meny
Lukk

Fagrapporter

Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder sommeren 2016
NINA rapport 1360
File icon PDF
Fiskebiologiske undersøkelser i Dalsvatnet, Ångardsvatnet og Tovatna i Trollheimen 2014
NINA rapport 1172
File icon PDF
Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur
NINA Rapport 1182
File icon PDF