Meny
Lukk

Verneforskrift

Verneforskriften utgjør regelverket for hvert verneområde og sier blant annet noe om hva som er tillatt og ikke tillatt i verneområdet. Den fastsetter også hva verneområdestyret kan gi tillatelse til. All aktivitet skal skje innenfor rammen av verneformålet - grunnen til at området er vernet, og naturmangfoldlovens bestemmelser. Forvaltningsplanen utdyper verneforskriften i den grad det er behov for det. Her finner du lenker til verneforskriften for alle verneområdene og naturreservatene i Trollheimen.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: