Meny
Lukk

Guiding/organisert ferdsel eller arrangement

Organisert ferdsel er definert som:

Ferdsel der en planlegger, koordinerer eller arrangerer en aktivitet som blir kunngjort/markedsført på forhånd.

Dette omfatter blant annet utsetting av stolper for stolpejakt, organisert trening i større grupper, større teltleire over tid, guiding av grupper både på ski og vandring.

Det er kun i nasjonalparkene at slik aktivitet er regulert. Bakgrunnen for at organisert ferdsel kan reguleres i nasjonalparkene er at denne type ferdsel kan medføre stor slitasje eller kan forstyrre villrein og annet dyreliv, spesielt rovfugl og andre fuglearter som er sårbare for forstyrrelser i hekketiden.

Ta kontakt med sekretariatet for dialog om aktiviteten/arrangementet du planlegger er søknadspliktig Kontakt

Turer med familie og venner vil ikke kreve søknad om tillatelse. Det vil heller ikke turer til fots og på ski som gjøres av barnehager, skoler, frivillige lag og foreninger.

Organisert ferdsel - telting

Telting utover én uke på samme sted krever særskilt tillatelse. Dette gjelder ikke vanlig vandretelt.