Meny
Lukk

Bruk av drone

Unødvendig støy i nasjonalparkene er forbudt. Det er derfor forbud mot bruk av motordrevne modellfly. Dette forbudet omfatter også droner.

Ulempene og skadepotensiale med bruk av droner er vel kjent, både i forhold til friluftsliv og dyreliv. Samtidig kan droner ha nytteverdi, for eksempel i beitenæring.

Se her for kart over områder der bruk av drone er forbudt samt nasjonalparkstyrets vurdering av dronesøknader Retningslinjer for behandling av dronesøknader