Meny
Lukk

Søknader


Tiltak eller aktivitet som krever dispensasjon fra verneforskrifter krever som regel dispensasjon fra andre lover- og forskrifter. Søknader som behandles etter verneforskrift utløser ingen krav til gebyr.

I de fleste saker som krever tillatelse fra verneforskrift, krever også tillatelse fra andre. Dette kan være grunneier eller kommune. Oppføring av tilbygg eller ny bygning krever for eksempel tillatelse etter både verneforskrift og plan- og bygningsloven. Tilsvarende for motorferdsel, der det i tillegg til tillatelse fra nasjonalparkstyret kan være nødvendig med tillatelse fra kommune og/eller grunneier.

I menyen til venstre finner du informasjon om noen av tiltakene som er søknadspliktige. Oversikten er ikke uttømmende. Det vil si at om du ikke finner beskrivelse av tiltaket/aktiviteten du planlegger å gjennomføre må du ta kontakt med nasjonalparkforvalter før tiltaket/aktiviteten gjennomføres.

Alle søknader skal sendes til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, enten på e-post eller pr post.

Epost adresse: sfinpost@statsforvalteren.no

Postadresse: Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer


Merk oversendelsen "Til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre".