Meny
Lukk

Rådgjevande utval 26.oktober 2023

Møte 06.10.2023, Grand Hotel på Åndalsnes

Nasjonalparkstyret hadde møte med rådgjevande utval på Grand Hotel på Åndalsnes 26.10.23.

Program
13.00 Velkomen og presentasjon av møtedeltakere - Per Magnus Berdal (styreleiar i Reinheimen)
13.30 Presentasjon av brukerundersøkinga i Reinheimen 2022 – NINA v/Yosra Zohar
14.00 Presentasjon av Kongeriket Romsdal – Anunatak v/ Heidi Leren
14.45 Status og utfordringar i Reinheimen – informasjon v/ nasjonalparkforvaltarane Mari og Kristine
15.30 Pause
15.45 Presentasjon av digitalt kurs om villrein – Lakter v/ Tuva Krøgenes
16.30 Pizza

Under finn du referat frå møtet, og presentasjonane

Brukerundersøking i Reinheimen - sommeren 2022
Yosra Zouhar, NINA
File icon PDF
Kongeriket Romsdal
Heidi Leren, Anunatak AS
File icon PDF
Status og utfordringar i Reinheimen
Nasjonalparkforvaltarane Mari og Kristine
File icon PDF
Møtereferat frå rådgjevande utval, 26.10.23
Møtereferat
File icon PDF