Meny
Lukk

Møtekalender

Møter 2024

Møtekalender for styremøter og samlingar første halvår i 2024. Møtedatoer for andre halvår vert oppdatert etter møte i juni.
Saksframlegg og møteprotokoll finn du under møtedokument. Møte i arbeidsutvalet (AU-Reinheimen) blir gjennomført etter behov, og protokoller frå AU blir også lagt ut under møtedokument.

Dato

Type møte

Stad
4.marsKonstituerande styremøteTeams
14.-15.marsKompetansedagar for nasjonalpark-/verneområdestyra

Scandic Lillehammer Hotell

8.april


Teams

10. juniTeams

17.-18.juni

Synfaring rundt Reinheimen, med overnatting på Billingen i Skjåk


23.september

fysisk møte, inkl. rådgjevande utv.

Skjåk

2.desmeberfysisk møteLom
Nasjonalparkstyret - Aak Hotel 26.06.23