Meny
Lukk

Møtekalender

Møter 2022

Møtekalender for styremøter og samlingar første halvår i 2023. Møtedatoer for andre halvår vert oppdatert etter møte i juni.
Saksframlegg og møteprotokoll finn du under møtedokument. Møte i arbeidsutvalet (AU-Reinheimen) blir gjennomført etter behov, og protokoller frå AU blir også lagt ut under møtedokument.

Dato

Type møte

Stad
15. februarStyremøteTeams
31. marsStyremøteTeams
26.-27. juniStyremøte med synfaring?

Styremøte i Avdemsbue 21.09.20