Meny
Lukk

Kontakt

Fakturaadresse
Faktura sendes som EHF til 974 761 645
Referansenummer må førast på faktura: 3860KSO

Alternativt kan papirfaktura sendast til:
Statsforvalteren i Innlandet, med referansenr.: 3860KSO
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim


Besøksadresser

Nasjonalparkforvaltar
Kristine Sørlie
Norsk fjellsenter
Brubakken 2, 2686 LOM
tlf: +4761266204
mob: 468 97 683
kristine.sorlie@statsforvalteren.no
Nasjonalparkforvaltar
Mari Melbø Rødstøl
Norsk tindesenter
Havnegata 2, 6300 Åndalsnes
tlf: +4761266204
mob: 911 00 829
mari.rodstol@statsforvalteren.no
Naturoppsyn - SNO
Per Olav Haugen
Skjåk Allmenning, 2690 SKJÅK
mob: 970 57 213
per.olav.haugen@miljodir.no
Naturoppsyn - SNO
Thomas Rødstøl
Norsk tindesenter, 6300 ÅNDALSNES
mob: 915 47 617
thomas.rodstol@miljodir.no


Nasjonalparkforvaltarane Kristine Sørlie (t.v) og Mari Melbø Rødstøl (t.h)