Meny
Lukk

Rådgjevande utval 7.november 2022

Møte 07.11.2022, Norsk fjellsenter i Lom

Nasjonalparkstyret hadde møte med rådgjevande utval på Norsk fjellsenter 07.11.22. Tema for møtet var villrein, reiseliv og revidering av forvaltningsplan, med følgjande program:

- Velkomen og presentasjon av møtedeltakere - Per Magnus Berdal (styreleiar i Reinheimen)
- Status for villreinen i Noreg og kvalitetsnorm for villreinen - Ingrid Sønsterud Myren (Norsk Villreinsenter Nord )
- Status og utfordringar for villreinen i Reinheimen - Jo Trygve Lyngved (Sekr. for Reinheimen-Breheimen villreinutval ) og Tor Taraldsrud (sekr. for Reinheimen-Breheimen villreinnemnd)
- Reiselivsbedrift i verneområdet på lag med forvaltninga - Britt Ingunn Tafjord Walle (Ræin Adventures)
- Informasjons om revidering av forvaltningsplan for Reinheimen NP - Kristine Sørlie (nasjonalparkforvaltar Reinheimen)

Under finn du referat frå møtet, og presentasjonane.

Velkomen til rådgejvande utval v/Styreleiar
Per Magnus Berdal
File icon PDF
Status for villreinen i Noreg og kvalitetsnorm for villrein, v/Norsk Villreinsenter Nord
Ingrid Sønsterud Myren
File icon PDF
Status for villreinen i Reinheimen, v/R-B villreinutval
Jo Trygve Lyngved
File icon PDF
Status for villreinen i Reinheimen, v/R-B villreinnemnd
Tor Taraldsrud
File icon PDF
Reiselivsbedrift i verneområdet på lag med forvaltninga, v/Ræin
Britt-Ingunn Tafjord Walle
File icon PDF
Revisjon av forvaltningsplan for Reinheimen, v/nasjonalparkforvaltar
Kristine Sørlie
File icon PDF
Referat frå møte 07.11.22, i Rådgjevande utval
Møtereferat
File icon PDF