Meny
Lukk

Rådgjevande utval

Rådgjevande utval 2020-2023

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har oppnemd eit rådgjevande utval. Utvalet er samansett av representantar for dei ulike interessene i området, som m.a. grunneigarar, offentlege organ som det angår særleg som til dømes friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjonar, m.a. natur- og miljøorganisasjonar og liknande. Nasjonalparkstyret bør ha minst eit årleg dialogmøte med rådgjevande utval.

Rådgjevande utval har inga vedtaksmynde, men skal være samansett av representantar som kan gje innspel til nasjonalparkstyret, og stille spørsmål om forvaltning av verneområda i Reinheimen.

MedlemVaramedlem

Part

Jo Trygve LyngvedSkjåk allmenning
Anne Marie Haave KolstadGrunneigarrepresentant Lesja
Kjell GaukstadGrunneigarrepresentant Lom/Vågå
Kristin SandnesGrunneigarrepresentant Fjord
Lars FransplassGrunneigarrepresentant Rauma
Andreas Furnes FjærliAllskog
Fridjon DøvingMøre og Romsdal Bondelag
Ingvild Hansen NystadMøre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag
?Innlandet Bondelag

Hallvard Helland

Oppland Bonde- og småbrukarlag
?Mjøsen skog AS
Tone GrønningsæterNorddal fjellstyre
Gunder ØlstadløkkenGrytten fjellstyre
Kristian FrisvoldVidar VangeFinndalen fjellstyre
Per Inge SkotteLesja fjellstyre
Hilde HammerStatskog SF
Vidar SkiriRauma elveeigarlag
Anita BuckleyRomsdal reiseliv
Urpu HapuojaBritt-Ingunn Tafjord WalleGuide Romsdal / Ræin
Ole Erik BjørnstadhaugenNasjonalparkriket reiseliv AS
Mari WedumVisit Jotunheimen AS
Linda FlemÅsmund SteenDNT-Sunnmøre
Oddbjørn OpstadNorges jeger og fiskerforbund, Møre og Romsdal
Knut Olav FestøNaturvernforbundet, Møre og Romsdal
Ole Morten FossliForum for Natur og friluftsliv, Innlandet
Tom Ording DahlNaturvernforbundet Ottadalen/Sel (FNF IN)
Per Kåre SkudalTafjord Kraft / Rauma Energi
Lars Erik RødstølStatens Vegvesen
Harald MonsenNye veier
Kjetil NyvoldBane Nor
Per BersåsRauma Historielag
Astor FursethNorddal sogelag