Meny
Lukk

Sporløs ferdsel

Vær velkommen på naturens premisser! Når du besøker nasjonalparken er du naturens gjest, og har et ansvar for å ferdes mest mulig sporløst. Du er velkommen til å nyte et enkelt friluftsliv. Under ser du en forenklet liste med regler basert på verneforskrift og forvaltningsplaner.

Gå tur: Du kan ferdes til fots i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl i perioden 15. april – 15. juli. Husk at det heller ikke er tillatt å ferdes på privat innmark uten tillatelse fra grunneier (friluftsloven). Husk at organisert ferdsel kan kreve tillatelse. Søknad om organisert ferdsel.

Hund: Husk båndtvang i perioden 1. april til 15. oktober. I sonene for hekkende sjøfugl gjelder båndtvangen hele året. Dette gjelder både sone A med ferdselsforbud og Tromlingene.

Hele sommeren og fram til 15. oktober beiter sau og andre husdyr flere steder i nasjonalparken. Som hundeeier er du ansvarlig for at hunden ikke skader eller plager beitedyr, ville dyr eller fugler.

Kart over soner i Raet Nasjonalpark


FRILUFTSLOVEN

Mange fugler ligger på reir eller har unger i disse tider.

Båt: Du kan kjøre båt i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl i fredningstiden fra 15. april til 15. juli. Da kan du ikke være nærmere enn 50 meter. Dette gjelder også surfing, padling, dykking og annen type vannsport. Kystverket har laget en app for fartsgrenser i sjø. App med fartsregler på sjø og kart: Kart over soner i Raet Nasjonalpark

Droner: Bruk av droner er ikke tillatt.

Rasting og telting: Du er velkommen til å raste og telte i utmarka, med noen unntak. I sonene for hekkende sjøfugl er det forbudt å telte hele året, dette gjelder også vestre del av Tromlingene. Ellers er hovedregelen (friluftsloven) at du kan telte i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse. Det er gode fasiliteter for telting flere steder, blant annet på Merdø, Gjessøya, Valøyene og Speken. Husk at organisert ferdsel krever tillatelse

Tømming av båttoalett: Tømming av toalett i sjøen er forbudt i hele nasjonalparken. De fleste kommunale gjestehavnene har tømmemuligheter.

Søppel: Rydd opp etter deg, og ta med søppel hjem. Du kan også bidra i søppeldugnad når du er ute på tur gjennom ryddeaksjoner og adopter en strand. Les mer om dette på Senter mot marin forsøpling og den lokale gruppa Våre Strender.

Bål og grill: Du kan tenne bål eller bruke grill, men aldri på svaberg og annet fjellunderlag. Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og bli ødelagt for alltid. Bruk helst en tilrettelagt bålplass. Og husk det generelle bålforbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Hele året kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten på sand og grus uten vegetasjon. Les mer om Bålbrenning her.

Lite bål på sanden ved vannkanten. Foto: Birgit Brosø

Fiske, plukke og sanke: Skjellsanking og plukking av bær og sopp til eget bruk er greit. Det samme gjelder plukking av vanlige blomster. Jakt er regulert av viltloven (men det er forbudt å jakte på Tromlingene og i Sone A Fuglefredning hele året) og fiske er regulert etter havressursloven. Hummer har egne fredningsområder innenfor parken. Rett utenfor verneområdet er det egne forbudssoner for å bevare kysttorsken.

Vern av kysttorsk

Regler og kart over hummerfisket

Rullestein/løsmasser: Det er ikke tillatt å flytte på løsmasser, rullestein og liknende. Verneforskrift.

Mann og forbudsskilt sjøfugl. Foto: Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. De kontrollerer at besøkende følger bestemmelsene i lover og forskrifter, som at båter holder fartsgrensen, fiske skjer på lovlig vis, og at fuglene ikke blir forstyrret i hekketiden. SNO følger med på tilstanden i naturen og formidler kunnskap om naturen til de som ferdes i nasjonalparken.

Les mer om SNO

rydde skjærgård

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er ofte på oppdrag i Raet nasjonalpark. De transporterer søppel, slår gress, vedlikeholder brygger, badebøyer og badetrapper og oppfordrer besøkende til å opptre slik at naturen påføres minst mulig skade. Skjærgårdstjenesten er en kommunal tjeneste som drives av de respektive kommunene.