Meny
Lukk

Bålbrenning

Det er hyggelig å kose seg med bål på tur. Men for nasjonalparken gjelder det strenge regler for bålfyring hele året.

Dette er lov og dette er ikke lov


Under ser du noen eksempler på godkjent bål og ikke godkjente bål i Raet nasjonalpark. Du kan fyre bål helt nede i vannkanten på grus og sand (flomålet) slik at det ikke setter merker. Du kan også bruke tilrettelagte bålplasser. Bålfyring andre steder er ikke tillatt da det kan skade vegetasjon, rullestein og svaberg.

Ta med egen ved/kull hvis du skal fyre bål. Og husk at du selv er ansvarlig for å slukke etter deg. Bildene er lånt fra Færder Nasjonalpark.

Lite bål med kaffekjele i fjæra. Færder nasjonalpark
Stålringer med rist som du kan fyre bål på. Moutmarka. Færder nasjonalpark.
Steinsatt bål midt i vegetasjonen. Det er ikke tillatt. Foto: Statens naturoppsyn
Bålskade og sprekk på stein. Foto: Statens naturoppsyn
Steinsatt bål rett på svaberg. Foto: Statens naturoppsyn


Hvorfor er det så strenge regler?

Noe av de unike med Raet nasjonalpark er de glaciale formene med glattskurte svaberg og skuringsstriper etter istiden. Et bål kan ødelegge dem for alltid i løpet av bare et minutt eller to.


I Raet nasjonalpark finnes det også mange helt spesielle arter. Legger man bål i nærheten av vegetasjon kan det begynne å brenne og viktige organismer for biomangfoldet kan gå tapt. Det er heller ikke lov å hugge trær (også døde) til bålved. Ta med egen ved/kull. Hoves venner tilbyr ved som ligger ved Gapahuken på Hoveodden.

Kommunen kan vedta regler som er strengere, og alle tre kommunene har adferdsregler som blant annet omfatter bålbrenning. De finner du her: Overnatting og ferdsel

I ekstremt tørre perioder kan kommunen innføre totalforbud mot bål. Følg med på kommunenes hjemmeside.

I all utmark gjelder det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Man kan likevel fyre bål der det opplagt ikke fører til brann, for eksempel på sand/grus i vannkanten, eller på tilrettelagt bålplass. Du skal alltid sørge for å slukke bålet etter deg.

Les mer om bålbrenning