Meny
Lukk

Denne siden informerer om forvaltningen av Raet nasjonalpark (NP) og Søm landskapsvernområde (LVO). Her finner du informasjon om verneforskriftene, om hvordan du kommer i kontakt med nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalteren. Her finner du også veiledninger og søknadsskjemaer for ulike tiltak og dispensasjoner.

Telting i nasjonalparken. Foto: Øystein Paulsen

Sjøfuglsonene - ferdselsforbud

Husk at i tiden 15. april til 15. juli er det fredningstid for sjøfuglene. I Raet nasjonalpark er det en rekke sjøfuglreservater med ferdselsforbud i fredningstiden, men også i de øvrige områdene henstilles publikum til å vise hensyn.

Du kan lese mer om sjøfuglsonene her, og du kan selv søke i Naturbase kart for å finne info om ferdselsrestriksjoner, lavtflyvingsforbud, verneområder og naturtyper mv..

(Hvis du er usikker på hvordan du søker i Naturbase kart, kan du lese veiledningen på siden om Sone A sjøfugl i Raet nasjonalpark.)

Vi har også laget en enkel kartløsning der du kan se hensynsområdene: Kart

Sammen med de andre marine verneområdene i Oslofjorden og Statsforvalteren har vi laget en informativ video om "Sjøfuglvettreglene":

Sildemåke med Store Torungen fyr i bakgrunnen. Foto: Jarle Kvam

Marine naturverdier

Raet nasjonalpark er en av Norges 5 marine nasjonalparker, og når 98% av det vernede arealet er hav, sjø, sjøbunn og strender, er det naturlig at naturverdiene i fjæremålet og under de blå flater vies oppmerksomhet – og blir ivaretatt av forvaltningsmyndighetene.

Bunnlevende dyr i gruntvannsområdene er ekstra sårbare for aktiviteter. Foto: Tore Moy