Meny
Lukk
Foto: Tore Veisetaune
Nasjonalparken skal representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalpark Padjelanta.

Rago nasjonalpark ble vernet 22. januar 1971 og er 171 km². Nasjonalparken ligger i Sørfold kommune og grenser opp til de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet, og tilsammen danner de det største vernede arealet i Europa, med 5 700 km2.

Rago nasjonalpark preges av et vilt, storslagent fjellandskap med dype kløfter og store steinblokker. Sjeldne fjellplanter finnes enkelte steder i en ellers fattig flora. Jerven har fast tilhold i området mens gaupa opptrer som streifdyr.

Forvaltningsplanen for Rago er det viktigste styringsdokumentet for nasjonalparkstyret. Planen gir retningslinjer for forvaltningen av verneområdet med utgangspunkt i verneforskriften. Den skal sikre en forutsigbar og enhetlig forvaltning av området ved å gi konkrete råd om bruk, skjøtsel, informasjon og tilrettelegging.

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet for vernede områder. SNO fører tilsyn med verneforskrift og dispensasjoner, i tillegg til å drive med informasjon og veiledning. SNO gjennomfører også registrerings-, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. I tillegg til eget personell kjøper SNO tjenester av Statskog Fjelltjenesten i Rago.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Fauske:
Tore Veisetaune
tlf: 916 27 036
mail: tve@statskog.no

Besøk nettsiden til Rago nasjonalpark External link icon
Forvaltningplan Rago
File icon PDF
Besøksstrategi Rago
File icon PDF

Øvrige dokumenter

Rapport naturskog 2017

Årsrapport Rago 2014

Årsrapport Rago 2013

Årsrapport Rago 2012

Årsrapport Rago 2011

Rapport fra botanisk kartleggingsarbeid 2009