Meny
Lukk

Vedtak gjort av styret

Let i Miljøvedtaksregisteret for finne alle vedtakene. Søk der på Langsua nasjonalparkstyre og for eksempler aktuelt tidsrom.

Miljødirektoratet behandlet nylig en klagesak vedr. søknad om sikteskive på Skaget (1685 moh) i Øystre Slidre inne i Langsua nasjonalpark. Direktoratet gav styret medhold i sitt avslag. Søker har fremmet et nytt forslag behandles av styret 27.09 som nytt er behandlet i Miljødirektoratet som stadfester nasjonalparkstyrets avslag.

Nasjonalparkstyret disponerer sine tiltaksmidler for 2023 slik:

Skjøtsel av kulturmark 205000,-

Vedlikehold av start- og info-punktene på Veslefjell og Holsbru - annet vedlikehold 100000,-

Informasjonstiltak – erstatte gamle infotavler 50000,-

Start- og informasjonspunkt Lenningen – etablering 625000,-

Reparasjon av erosjon i Dokkfaret LVO 20000,-

SUM 1 000 000