Meny
Lukk

Vedtak gjort av styret

Let i Miljøvedtaksregisteret for finne alle vedtakene. Søk der på Langsua nasjonalparkstyre og for eksempler aktuelt tidsrom.

Miljødirektoratet tildelte i høst 0,5 mill. ekstra til etableringen av start- og infopunktet på Lenningen.

Vedtak vedr. tiltaksmilder 2024 - gjort av styret 27.11.23

Søknad til Miljødirektoratet om følgende tiltaksmidler:

Skjøtsel av kulturmark 250000

Informasjonstiltak – infotavler 100000

Start- og infopunkt Lenningen 1 255 000

Biologisk kartlegging Langsua np 60000

Opprydding Kjølaåne nr 20000

Landskapsforbedring punktet på Storeskag 20000

Uforutsett 30000

SUM tiltak 1 845 000