Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

Medlemmer

Nasjonalparkstyrets arbeidsutvalg består av Håvard Halvorsen (Nord-Aurdal), Ole Tvete Muriteigen (Sør-Fron) og Anette Musdalslien (Gausdal). Arbeidsutvalget møtes ved behov mellom de regulære styremøtene. AU hadde møte 15.08, og behandlet sak vedr. utslippstillatelse for nytt renseanlegg på Lenningen i Etnedal kommune.